Ota yhteyttä

Tonttitiedusteluissa ja -esittelyissä sinua auttaa rakennustarkastajamme.

Juha Kopra
​juha.kopra@somero.fi
044 7791 242

Varaa tontti

Varausmaksu 300 €
Varauksia voi olla 1/hlö
Varaukset järjestetään aikajärjestyksessä

Varauslomake

Nuorisoa Unto Monosen patsaalla.

Rakennuspaikka

​Rakennuspaikan voi varata kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan täyttämällä varauslomakkeen ja varausmaksun maksamalla. Kuuden kuukauden jälkeen varausta voidaan perustellusta syystä jatkaa toisella kuuden kuukauden jaksolla, jolloin peritään toinen varausmaksu.

Jos samaan varattuun rakennuspaikkaan tulee kuitenkin ensimmäisen 6 kuukauden varausjakson jälkeen toinen halukas ostaja, jolla on valmius ostaa rakennuspaikka heti (30 päivän sisällä), tulee alkuperäisen varaajan kuitenkin lunastaa rakennuspaikka 30 päivän kuluessa saatuaan kaupungilta tiedon toisesta varauksesta tai varaus raukeaa ja rakennuspaikka myydään em. toiselle ostajalle. Tämän on vuorostaan lunastettava rakennuspaikka 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon siitä, että alkuperäinen varaaja ei lunasta tonttia määräajassa.

Yksityishenkilöllä voi olla voimassaoleva varaus yhdestä tontista kerrallaan.

Varausmaksu

Varausmaksu hyvitetään ostajalle rakennuspaikan kaupan yhteydessä. Ellei varaus johda kauppaan, varausmaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli varaajalla on valmius ostaa rakennuspaikka heti (30 päivän sisällä), varausmaksu voidaan jättää perimättä.

Varausmaksun suorittamisen jälkeen varaajalle toimitetaan kauppakirjaluonnos ja varattuun rakennuspaikkaan liittyvää materiaalia (luonnoskauppakirja, kaavakartta ja –määräykset tai muu maankäytön suunnitelma, lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisterin tietoja ja muuta mahdollista ao. alueen rakentamiseen liittyvää materiaalia).

Varausilmoituksia voi jättää ensisijaisen rakennuspaikkatoiveen lisäksi myös toissijaisiin kohteisiin.

Varauslomake